Hartelijk welkom, beste lezer, op de website van de vzw Keurbroederschap De Witte Ranke. Fijn dat ook jij interesse toont in gastronomie en/of toerisme, in hop en/of hopscheuten, of op zoek bent naar meer informatie over de vele initiatieven (in heden en verleden) van De Witte Ranke.
Onze vzw geniet dit jaar nog na van het drukke feestjaar 2013 dat volledig in het teken stond van onze dertigste verjaardag en zijn apotheose kende met de video mapping Hommel de Lux die op de binnenkoer van het hopmuseum tussen 14 en 22 december een kleine… vijfduizend bezoekers lokte.
Maar ook in 2014 blijft De Witte Ranke springlevend. Maart wordt zelfs een superdrukke maand met de zestiende editie van de jaarlijkse hopscheutenhappening, een dagarrangement waaraan gemiddeld 500 bezoekers per jaar deelnemen. Op dinsdag 11 maart kennen twee wedstrijden op één dag hun apotheose en kronen we de beste professionele bierschenker van België alsook de beste juniorkok De Witte Ranke. We nodigen je alvast diezelfde avond uit naar het kapittelbanket.
Beleef je liever een cultureel-gastronomische avond? Dat zit je gebeiteld op maandagavond 28 april. Tijdens een heerlijk diner kleuren ludieke intermezzi onze algemene vergadering, die open staat voor het brede publiek.
Je vindt alle info over de historiek, de bestaansreden en de toekomstige initiatieven van De Witte Ranke op deze site. Veel leesgenot.